card
Э.Амар
Энтрепренер, Грийн софт компанийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал